• EQF Home Page Icon

Qualification: Tánc instruktor

Tánc instruktor

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • a táncot hatékony rekreációs eszközként népszerűsíteni
 • a stílusra jellemző mozgásanyag és a fittségi edzéstan elveit összekapcsolni
 • a táncot örömforrásként, önkifejezésként megélni, és ezt közvetíteni
 • a vendégekkel, tanítványokkal közvetlen, empatikus kapcsolatot kialakítani
 • a tanfolyami résztvevők tudásszintjét, rekreációs igényeit felmérni
 • a táncstílus adta kompetenciahatárokat tiszteletben tartani
 • a foglalkozások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat megvalósítani
 • a trendváltozásokhoz történő rugalmas alkalmazkodásra
 • a táncirányzat és az adott foglalkozás jellegének megfelelő zenét használni
 • a táncstílus alapmozdulatait, kombinációs lehetőségeit bemutatni és megtanítani
 • koreográfiákat összeállítani és betanítani
 • a technikai és tartáshibákat felismerni és javítani
 • a sérüléseket lehetőség szerint megelőzni és az ízületeket védeni
 • bemutatókat, színpadi produkciókat szervezni, összeállítani és lebonyolítani
 • a tehetséget kiválasztani, és versenyekre felkészíteni
 • a tánc közösségteremtő és fejlesztő funkcióját megvalósítani
 • a csoportdinamikai j elenségeket hatékonyan kezelni
 • a stílusra jellemző bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatokat összeállítani

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 52-813-02

NQF Level: 
4
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding a specific qualification - mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge - mandatory entry requirement regarding pre-assessment