• EQF Home Page Icon

Qualification: tájgondnok szaktanácsadó

tájgondnok szaktanácsadó

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A tájgondnok szaktanácsadó szakirányú továbbképzésben végzettek

képesek a tájfejlesztéssel összefüggő tájépítési, tájgondozási, zöldfelületi, termelési, üzemeltetési és fejlesztési ismeretek alkalmazására, illetve

specialisták a fenntarthatóság elveinek helyi szintű gyakorlatában;

képesek a hazai tájak értékőrző fejlesztését – alakítását, fenntartását, védelmét –, valamint az általános eltartóképességet és élhetőséget javító programok kidolgozására és megvalósítására;

szaktudása bekapcsolható a települési és táji környezet méltó alakításába és az ilyen célokat megfogalmazó önkormányzati és/vagy közmunkaprogramba is;

alkalmasak térségi és települési felzárkóztatási programok és stratégiák tájpotenciálra alapozott kidolgozására;

tájvédelmi, tájépítési, zöldfelület-gazdálkodási, termesztési, üzemeltetési, tervezési és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására;

képesek a település és/vagy a térség fenntarthatósága, élhetősége, megtartóképessége érdekében szükséges programok közösségi alapú kidolgozására, a programok végrehajtása érdekében a szakmai és civil részvétel, a közösségi programok, közösségi munkák szervezésére.

 

Személyes adottságok, készségek:

A tájgondnok szaktanácsadók

a fenntarthatóság eszméjére fogékonyak;

képesek a környezeti problémák holisztikus megközelítésére és megoldására;

a helyi közösségek motiválói, empatikus és etikus viszonyulásuk alapján a közösségek hiteles véleményformálói;

a minőségi környezetalakításhoz megfelelő esztétikai és műszaki érzékkel, kreativitással és stratégiai szintű gondolkodással rendelkeznek.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A tájgondnok szaktanácsadók alkalmasak a kis- és középvárosok és a községek terület-, táj- és településfejlesztési illetve -rendezési döntéseiből fakadó közfeladatok irányítására, így kiemelt, vezető szerepük lehet a települési és kistérségi fejlesztési társaságoknál és az önkormányzatoknál.

A természeti és kulturális örökségben gazdag területek kezelői feladatait ellátó szervezeteknél (világörökség kezelő társaságok, nemzeti parkok, natúrparkok, emlékhelyek, hungarikumok és zöld utak, zöldhálózatok, ökológiai hálózatok kezelői) a védelem és a használatok összehangolását biztosító, továbbá a tájesztétikai szempontokat érvényesítő tájmenedzserek lehetnek.

A társadalmi és gazdasági nehézségekkel küzdő perifériális térségek járási hivatalaiban a helyi értékek megőrzésére és kiaknázására alapuló fejlesztésekkel, valamint a térségek komplex megújulásával foglalkozó térségi koordinátorok, szaktanácsadók lehetnek.

Térségi szemléletükkel, ökológiai tudásukkal, tájgazdálkodási és fejlesztéspolitikai ismereteikkel, valamint a helyi erőforrások felismerésére és mozgósítására való képességükkel hasznos munkatársaivá válhatnak a helyi akciócsoportok és CLLD típusú (vidék)fejlesztési szervezeteknek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education