• EQF Home Page Icon

Qualification: a szociális munka tereptanára

a szociális munka tereptanára

Qualification Information

Képzés célja, hogy tereptanárokat készítsen fel a szociális képzések hallgatóinak gyakorlatának vezetésére, biztosítsa számukra a legfontosabb aktuális szakmai-módszertani, valamint a szükséges pedagógiai ismeretek megszerzésének feltételeit.

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzésben részt vevők képesek:

–      közvetíteni oktatói és vezetői tevékenységen, valamint szakmai modellnyújtáson keresztül a szociális képzésben résztvevő hallgatók hivatásgyakorlásához szükséges ismereteket;

–      segíteni a hallgatók szakmai képességeinek fejlesztését, valamint erősíteni szakmai identitásukat;

–      támogatni a hallgatókat az elméleti és a gyakorlati ismeretek integrálásában, munkájuk tervezésben, hatásosságának és hatékonyságának növelésében, az elért eredmények objektív értékelésében;

–      a szakmai identitás felelős vállalására, folyamatos fejlesztésére, s ennek hatásos közvetítésére;

–      az egyéni szupervízió rendszeres igénybe vételére a kiégés megelőzése, a mentális egészség fenntartása és a szakmai fejlődés céljából.

 

A képzésben részvevők elsajátítják:

–      a didaktikai kompetenciákat, a terepgyakorlat konkrét kihívásaihoz hozzárendelt pedagógiai és módszertani ismereteket;

–      a problémaérzékenység és tervszerű gondolkodás, továbbá a szakmai ismeretek hatásos közvetítésének képességét;

–      az ön- és folyamatreflexiós készségeket, az alapos szakmai önismeretet.

 

Személyes adottságok és készségek:

–      hatékony együttműködési képesség, különösen team munka, kapcsolati kompetencia;

–      képesek a hallgató készségeinek, képességeinek, fejlődési lehetőségeinek, terhelhetőségének, elakadásainak és tanulási folyamatának felmérésére, átlátására, a hallgatóval folytatott hatékony kommunikációra és szakmai beszélgetésre, a visszajelzésre és a reális értékelésre, összességében a hallgatóval való hatékony együttműködésre és gyakorlatának magas színvonalú vezetésére.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzettek alkalmasak:

–      a szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi területen dolgozó segítő szakemberek (szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus) alapképzésében részt venni;

szakmai továbbképzésekben részt venni, a szakmai továbbképzésekben részt vevők terepgyakorlatában gyakorlatvezetőként és/vagy gyakorlati oktatóként közreműködni

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education