• EQF Home Page Icon

Qualification: szakvizsgázott pedagógus felnőttoktatói szakterületen

szakvizsgázott pedagógus felnőttoktatói szakterületen

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés felkészítést nyújt:

a köznevelési intézményekben/felnőttoktatásban/felnőttképzésben tanuló felnőttek oktatásához és képzéséhez annak érdekében, hogy a pedagógusok/felnőttoktatók a felnőttkori sajátosságoknak megfelelő didaktikai eszközökkel és tanulás-módszertani ismeretekkel, az életkori specifikumok pszichológiai tudásával valósítsák meg az ismeretek átadását és a kompetenciák fejlesztését;

a felnőttkori tanulási motiváció hátterének felismeréséhez és szükség szerinti befolyásolásához, az élethosszig tartó tanulás iránti attitűd kialakításához;

a felnőtt tanulók tanulási beállítódásának felismerésére, megfelelő alapok megszerzésére, annak pozitív kialakításához vagy fejlesztéséhez;

a felnőtt tanulóknak a tanulás világába történő bevonására, az oktatási/felnőttoktatási/felnőttképzési intézménybe és a tanulói közösségekbe való integrálásához;

felnőttoktatási/felnőttképzési programok kidolgozásához és lebonyolításához,

felnőttoktatási/felnőttképzési szervezetek/intézmények tervezési és szervezési feladataihoz;

a szerzett ismeretek és a fejlesztett kompetenciák alkalmazhatóvá tételéhez a munkavégzésben és a társadalmi szerepvállalásban.

 

A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:

kommunikációs képesség és készség;

életkori sajátosságok felismerése és azokhoz való alkalmazkodás a tanári munkában;

a tanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása;

a felnőttek tanításához szükséges módszertani repertoár használata;

csapatépítés, koordináció;

kapcsolatépítés, információgyűjtés;

felnőttkori tanulói közösségi tevékenységek tervezése, szervezése;

mérések és értékelések szervezése, lebonyolítása, elemzése;

felnőttképzési programok kidolgozása;

felnőttképzések tervezése és szervezése.

 A szakképzettség alkalmazási területei:

a köznevelési intézményekben oktató pedagógusok oktatói és nevelői gyakorlatában esti és levelező tagozaton;

felnőttoktatással és felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek szervezői és oktatói munkájában.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Debreceni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Debreceni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education