• EQF Home Page Icon

Qualification: szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling szakon

szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling szakon

Qualification Information

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 

 • e képzettség birtokában a vállalati irányítás és kontrolling szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket

 • önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében

 • megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket,

 • eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében

 • a vállalat belső információs rendszerét a vezetői döntések szolgálatába állítani és azt a vállalati igényeknek megfelelően kialakítani és működtetni

  A képzés során elsajátítható tudáselemek:

 

 • szakmai alapozó ismeretek

 • szakhoz kapcsolódó ismeretek

  A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:

 

 • a szakmai tudást megalapozó vállalati pénzügyi-adózási, nemzetközi jogi, statisztikai és számviteli ismeretek;

 • a szakmaspecifikus tudáselemek: a pénzügyi számviteli, marketing, külkereskedelmi és államháztartási, kommunikációs, minőségbiztosítási, kontrolling, és tervezési ismeretek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

 • e képzettség birtokában a vállalati irányítás és kontrolling szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások irányítására, kontrolling rendszer létrehozására és működtetésére;

 • kontrolling tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására;

 • a vállalkozások, vállalatok vezetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordinálására, vállalati tervezésre és szervezésre.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education