• EQF Home Page Icon

Qualification: szakközgazdász pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

szakközgazdász pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

Qualification Information

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 

 • e képzettség birtokában a pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket;

 • önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira;

 • megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket;

 • alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, megismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit;

 • eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében;

 • megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét;

 • írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit;

 • konstruktív kapcsolattartásra az adóhatóságokkal.

  A képzés során elsajátítható tudáselemek:

 

 • szakmai alapozó ismeretek

 • szakhoz kapcsolódó ismeretek

  A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:

 

 • a szakmai tudást megalapozó vállalati pénzügyi-adózási, nemzetközi jogi, és számviteli ismeretek;

 • a szakmaspecifikus tudáselemek: a pénzügyi számviteli, adótani, adóigazgatási, ellenőrzési és adóellenőrzési, államháztartási, pénzügyi tervezési ismeretek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása,

  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

 • e képzettség birtokában a pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas adóalanyként szakszerűen részt venni az ellenőrzésben, hatékonyan érvényesíteni saját álláspontját és érdekeit;

 • pénzügyi-adózási ellenőrzést folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására;

 • pénzügyi és adózási ellenőrzési tervek és programok készítésére.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Neumann János Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education