• EQF Home Page Icon

Qualification: szakközgazdász marketing tanácsadó szakon

szakközgazdász marketing tanácsadó szakon

Qualification Information

A továbbképzés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása után a végzett marketing tanácsadók képessé válnak a különféle szervezetek marketingmenedzsmenttel, illetve marketingstratégiával valamint marketingkutatással kapcsolatos problémák megközelítésére és megoldására; tanácsadás során alkalmazott módszerek és a kommunikációs készségek gyakorlati átültetésére, vezetői kommunikációra.

A szakon végzett hallgató ismeri:
   * A vevőkkel, vásárlókkal, ügyfelekkel való etikus és a piaci kihívásoknak megfelelő magatartást és kommunikálást.
   * A kereskedelmi marketingdöntések folyamatát és módszereit hazai és nemzetközi környezetben.
   * A marketingmenedzsment feladatait, marketingtervezés folyamatát és módszereit.
   * A marketing tanácsadás során alkalmazott módszereket.
   * A szolgáltatások területén alkalmazott sajátos marketing döntéseket.
   * A vállalkozásokon belüli kommunikációs és marketingkommunikációs folyamatok hatásmechanizmusait.
   * Az arculattervezés során alkalmazott módszereket, eszközöket.

A szakon végzett hallgató alkalmas:
   * A marketing ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására.
   * A marketing menedzsment gondolkodás gyakorlatba ültetésére.
   * A szolgáltatásmarketing és a kereskedelmi marketing területén felmerülő marketing problémák megoldására hazai és nemzetközi környezetben.
   * Irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására.
   * Az üzleti kommunikáció során elsajátított tárgyalási technikák alkalmazására a gyakorlatban.
   * Marketingkutatási módszerek és eszközök alkalmazására.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
   * jó probléma felismerő készség,
   * jó problémamegoldó készség,
   * kreativitás,
   * rugalmasság,
   * felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére,
   * döntéshozatali képesség,
   * marketingmenedzsment gondolkodásmód,
   * etikus magatartás,
   * igény az élethosszig tartó tanulásra,
   * önálló munkavégzésre való alkalmasság,
   * jó kommunikációs készség,
   * társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
   * csoportmunkában való részvétel.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Soproni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education