• EQF Home Page Icon

Qualification: szakfordító és tolmács idegen nyelvből (adott szláv/balti nyelv) és magyar nyelvből

szakfordító és tolmács idegen nyelvből (adott szláv/balti nyelv) és magyar nyelvből

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl, számos olyan tantárgyat, mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására.

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

     

ismerik:

* kifogástalanul az anyanyelvüket;

* magas szinten az adott idegen nyelvet;

* a szakterminológiát, a különféle szövegfajták jellegzetességeit;

 

képesek:

* ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát;

* eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;

* olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is;

* megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában 

a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására;

* a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására;

* a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására;

 

alkalmasak:

* az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven;

* olyan szövegeket alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel 

az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának;

* különböző műfajú szakszövegek pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítására;

* fordítástámogató eszközök, szoftverek, internetes kommunikációs eszközök használatára;

 

rendelkeznek:

* magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelvtudással;

* problémamegoldó attitűddel, kreativitással;

* megfelelő interkulturális ismeretekkel;

* a szükséges szakfordítói készségekkel;

* képességekkel és jártassággal, valamint a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal;

* olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös Loránd Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education