• EQF Home Page Icon

Qualification: számítógép-hálózati szakember

számítógép-hálózati szakember

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 

 

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 

A hallgatók képessé válnak:

 

-          a számítógép-hálózatok kialakításával kapcsolatos szaktanácsadásra;

 

-          a hálózatokat vezérlő operációs rendszerek alapelveinek megismerésével a leggyakoribb konkrét implementációk alkalmazására, a működtetés során felmerülő problémák megoldására;

 

-          a hálózatokban gyakran alkalmazott adatbázis-kezelőkkel kapcsolatos elveket, szabványokat hálózati adatfeldolgozás során alkalmazni, új fejlesztéseket készíteni;

 

-          webes alkalmazásokat készíteni, üzemeltetni;

 

-          az alapvető adatvédelmi, adatbiztonsági alapelveket felhasználva informatikai kockázatelemzést végezni, adatbiztonsági megoldásokat alkalmazni;

 

-          a számítógép-hálózatokat menedzselni.

 

 

 

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

 

-          számítógép-hálózatok rendszertechnikai alap- és haladó ismeretei;

 

-          a hálózati operációs rendszerek alapelvei, a konkrét implementációk sajátosságai;

 

-          számítógép-hálózati rendszerek eszközeinek jellemzői, alkalmazási módjai;

 

-          adatfeldolgozás számítógép-hálózatokban;

 

-          adatátviteli protokollok;

 

-          adatvédelem és -biztonság alapelvei;

 

-          számítógép-hálózatok üzemeltetési módszerei;

 

-          a digitális kép- és hangfeldolgozás elvei.

 

 

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

 

-          számítógépes hálózatok rendszertechnikai ismerete;

 

-          számítógép-hálózatok eszközeinek felhasználási lehetőségei;

 

-          operációs rendszerek széleskörű ismerete;

 

-          adatbázisok tervezésének, használatának képessége;

 

-          a Web programozásához szükséges ismeretek;

 

-          számítógép-hálózatok menedzselési ismerete.

 

 

 

Személyes adottságok és készségek:

 

-          széleskörű érdeklődés a számítástechnika iránt;

 

-          intuíció, tanulási készség és rugalmasság;

 

-          problémamegoldási készség, információfeldolgozási képesség;

 

-          alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, együttműködésre;

 

-          hibafelismerési, -elhárítási készség, döntéshozatali képesség.

 

 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

A végzettek olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek felhasználásával képessé válnak az oktatás, a kultúra, illetve egyéb humán területeken, továbbá a gazdaságban telepíteni kívánt hálózatok tervezésére, működtetésére. Információfeldolgozási és hálózati operációs rendszeri ismereteik révén hálózati rendszeradminisztrátori munkaköröket is elláthatnak, illetve új adatfeldolgozó, illetve webes alkalmazásokat tervezhetnek. Eddigi ismereteiket hasznosan bővíthetik a továbbképzés során megszerzettekkel a számítástechnika, informatika szakos oktatók, ez azért fontos, mivel az iskolákban is szükséges a számítógépes hálózatok ismeretanyagának oktatása.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Óbudai Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Óbudai Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education