• EQF Home Page Icon

Qualification: szállítmányozásbiztonsági szakmérnök

szállítmányozásbiztonsági szakmérnök

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:

a fuvarozás és szállítmányozás, illetve az ahhoz kapcsolódó folyamatok racionalizálása és megbízhatósági szintjének növelése;

teljesítménymérés és vállalatértékelés, tranzakcióanalízis;

konfliktuskezelés, befolyásolási technikák, coaching;

minőségszemlélet.   

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

műszaki megoldások a biztonságtechnikában;

IT ismeretek, informatikai rendszerek védelme;

az adatvédelem, az információbiztonság eszközei;

közlekedésszervezési ismeretek;

közlekedésbiztonsági ismeretek;

szállítmányozás-jogi ismeretek;

a nyomon követés eszközei;

a kockázatcsökkentés módszerei és ezek alkalmazása;

menedzsment- és vezetői ismeretek, kommunikáció a szállítmányozási folyamatban.   

Személyes adottságok:

elemzőképesség, rendszerszemlélet; 

problémamegoldó képesség;

kommunikációs, innovációs képesség;

proaktivitás, csapatmunkára való alkalmasság, stressztűrő képesség; 

helyzetfelismerő, konfliktuskezelő képesség;

befolyásoló, kapcsolatépítő képesség;

racionalizáló képesség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,  tevékenységrendszerben:

A megszerzett szaktudás a fuvarozási és szállítmányozási folyamat minden érintett szervezeténél (a termelő vállalatoktól a megrendelőkig) érvényesíthető az áruk mozgásával kapcsolatos bármely munkakörben: a fuvarozási és szállítmányozási szolgáltatások értékelése, minősítése, kiválasztása, személyzet kiválasztása, az áruk csomagolása, raktározása, közúti, vasúti, vízi és légi szállítás, vagyonvédelem, műszaki biztosítás, nyomkövető, azonosító rendszerek alkalmazása, incidensek kivizsgálása, kezelése, jogszabályok alkalmazása.

A végzett hallgatók képesek az ipar, a kereskedelem, a logisztika – azon belül a beszerzés, értékesítés, szállítás, fuvarozás –, valamint a közlekedés egyes területein:

az árutovábbítási folyamatok kockázatainak azonosítására és kezelésére;

az árutovábbítási folyamatokkal kapcsolatos rendelkezések szakszerű alkalmazására;

a műszaki, személyi, informatikai megelőző intézkedésekre a problémamentes teljesítés érdekében;

a korszerű műszaki biztonsági eszközök és technológiák használatára;

az incidensek, váratlan helyzetek elemzésére, jogszerű kezelésére, a szakszerű beavatkozási módszerek megválasztására és kezdeményezésére;

biztonságos szállítási módok és útvonalak tervezésére;

nyomonkövetési rendszerek alkalmazására.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Debreceni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Debreceni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education