• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Suuhygienisti (AMK)

Suuhygienisti (AMK)

Course Information

Keskeiset opintokokonaisuudet ovat:
- opiskelu-ja viestintäopinnot
- tutkimus-,kehittämis-ja johtamisopinnot
- sosiaali-ja terveydenhuollon perusteet
- suun terveydenhoitotyö
- terveyden edistäminen
Suun terveydenhoitotyöhön sisältyy mm.:
- suun terveystarkastus
- tarkastuksen perusteella hoitosuunnitelman laadinta
- suun terveydenhoidon toteutus ja arviointi.
Tyypillisiä suuhygienistin vastuualueen hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten varhais-ja ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaskiven ja värjäymien poisto, hampaan pinnoitus sekä fluorikäsittely. Oikomishoidon osatehtävät kuuluvat myös suun terveydenhoitotyöhön. Asiakkaan omahoidon ohjaus on osana kokonaishoitoa.

Terveyden edistämiseen sisältyvää terveysneuvontaa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä hammashoitolan lisäksi neuvolassa, päiväkodissa, koululla sekä hoitolaitoksessa. Koulutukseen sisältyy runsaasti terveyden edistämistilanteiden/-tapahtumien järjestämistä.Suuhygienistilla on valmiudet toimia myös lähiesimiestehtävissä ja huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja terveyttä edistävistä toimintatavoista.

Suuhygienistin työssä painottuvat asiakaslähtöinen terveyden edistäminen ja moniammatillinen yhteistyö. Suuhygienistin tehtäviin sisältyy mm. suun terveystarkastukset, hammas- ja suun sairauksien ehkäisy, oikomishoidon osatehtävät sekä kiinnityskudosten varhais- ja ylläpitohoito. Myös esteettinen hammashoito sisältyy suuhygienistin työhön. Hänellä on valmiudet lähiesimiestehtäviin sekä alan kehittämistyössä tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Tehtäviin voi sisältyä myös alan kehittämisprojektien johtaminen, jossa korostuvat yhteistyötaidot, looginen ajattelu ja tiimin johtamisen taidot. Yrittäjänä toimiessa tarvitaan myös joustavuutta, luovuutta, riskien hallintataitoja ja tulevaisuussuuntauneisuutta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Start Date: 
21.08.17
Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Suuhygienisti (AMK)
Qualification awarded description:

Suuhygienisti saa valmiudet asiakaslähtöiseen terveyden edistämiseen, hän osaa soveltaa asiakaslähtöisiä työmenetelmiä yksilön, perheen ja yhteisön suun terveydenhoitotyössä. Suuhygienisti osaa tehdä vastuualueensa suun terveystarkastukset ja hallitsee hammas- ja suun sairauksien ehkäisyn. Hän osaa hoitaa kiinnityskudossairauksia ja ottaa röntgenkuvia hampaista. Myös esteettinen hammashoito sisältyy suuhygienistin työhön. Hän osaa vastuualueensa oikomishoidon toimenpiteet sekä toimia työympäristössä noudattaen turvallisia ja terveyttä edistäviä työtapoja. Suuhygienisti osaa toimia suun terveydenhoidon ensiaputilanteissa ja hallitsee vastuualueensa lääkehuollon periaatteet. Hänellä on valmiudet lähiesimiestehtäviin sekä alan kehittämistyössä tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU