• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tarkoituksena on mahdollistaa sinulle sukupuolentutkimuksen erityisalueisiin syventyminen. Ohjelmassa syvennyt feministiseen teoretisointiin ja keskusteluihin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Teorioiden rinnalla opintosi sisältävät sukupuolentutkimuksen metodologioihin ja keskeisiin tutkimusalueisiin keskittymistä sekä erikoistumisen johonkin teemaan itsenäisen tutkielman muodossa.

Näiden opintojen lisäksi sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan kuuluu käytännön työelämäopintoja. Valinnainen työharjoittelu mahdollistaa sinulle oman alan työkokemusta. Työharjoittelupaikkoina toimivat usein esimerkiksi koti- tai ulkomaiset kansalaisjärjestöt sekä ministeriöt.

Maisteriohjelman opintosuunnitelmassa huomioidaan kiinnostuksesi kohteet ja jo suorittamasi opinnot. Voit tarvittaessa sisällyttää erityisopintoja muiltakin tieteenaloilta opintosuunnitelmaasi.

Ensimmäisenä vuonna opiskelusi painottuu tieteenalan syventävien opintojen suorittamiseen, tutkimusmetodologian opiskeluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen.

Maisteriohjelman toisena vuonna keskityt pro gradu -tutkielman tekemiseen ja kirjoittamiseen ja osallistut graduseminaariin samalla kun suoritat valinnaisia opintoja. Tutkielmasi aihe sovitaan ohjaajan kanssa yhteistyössä. Tutkielmasi etenemistä seurataan ja tuetaan säännöllisesti tapaavassa graduseminaarissa sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Opiskelusi sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa tapahtuu monitieteisessä ympäristössä, joka mahdollistaa eri alojen soveltamisen sukupuolentutkimuksen näkökulmasta sinua kiinnostavassa aiheessa. Maisteriohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistut lähiopetukseen ja seminaareihin. Ohjelma sisältää seminaarityöskentelyn lisäksi esimerkiksi luentokursseja, pienryhmätyöskentelyä, mahdollisiin projekteihin osallistumista, kirjatenttejä ja esseitä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Arts
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Arts
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PO Box 24
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa kriittisiä ja rohkeita uusia avauksia tekeviä filosofian maistereita. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa harjaannut tarkastelemaan sukupuolta ja seksuaalisuutta tieteellisesti osana muuttuvaa yhteiskuntaa ja ymmärtämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä. Maisteriohjelma tarjoaa laajan valikoiman analyyttisia lähestymistapoja, joilla tutkia, ymmärtää ja muuttaa yhteiskunnan ja kulttuurin sukupuolittuneita käytäntöjä.

Maisteriohjelmassa kouluttaudut monitieteisen tutkimusotteen kautta sukupuolentutkimuksen erityisosaajaksi ja valmistuttuasi hallitset syvällisesti sukupuolentutkimuksen erityiskysymykset. Työelämää varten opit soveltamaan kriittistä ja luovaa ajattelua sekä tieteellisen tutkimisen taitoja. Näitä taitoja ovat esimerkiksi itsenäinen projektinsuunnittelu ja -toteutus, tutkimusprosessin hallinta sekä selkeä ja tasokas kirjallinen ilmaisu ja viestintä. Opetusmenetelmissämme painotamme vuorovaikutuksellisuutta, itsenäisiä tiedonhankintaa, kirjoitustöitä, esitelmiä ja ryhmässä tehtävää työtä. Tämä harjaannuttaa johdonmukaiseen ja tavoitteelliseen toimintaan yhteistyössä muiden maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa ja oppimaan tieteellisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön taidot.

Sukupuolentutkimuksen oppiaine on tutkimusintensiivinen ja meiltä käsin johdetaan useita merkittäviä ulkopuolisen rahoituksen saaneita hankkeita. Tekemämme tutkimus on suorassa vuorovaikutuksessa opetuksemme kanssa ja tartumme tutkimuskentällä tapahtuviin muutoksiin. Opiskelijanamme hyödyt viimeaikaisimmasta tutkimuksesta niin tiedollisesti kuin metodologisesti.

Valmistuttuasi osaat tunnistaa eriarvoisuuteen liittyviä mekanismeja ja kehittää tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä käytäntöjä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Opiskelu tarjoaa sinulle mahdollisuuksia soveltaa sukupuolen osaamista esimerkiksi eri organisaatioiden tasa-arvotyössä, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvissä tehtävissä kansainvälisissä organisaatioissa ja kansalaisjärjestöissä, sekä media- ja kulttuurialoilla.

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/maisteri/sukupuolentutkimuksen-maisteriohjelma