• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Strojni tehnik

Strojni tehnik

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki;
dimenzioniranje in oblikovanje strojnih delov, izbira standardnih strojnih elementov in konstruiranje sklopov;
matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter izdelavo analitičnih in grafičnih prikazov;
rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije;
preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
izvajanje merilnih in kontrolnih postopkov ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov;
načrtovanje korakov od ideje do izdelave izdelka ali storitve;
sodelovanje pri snovanju in konstruiranju novih izdelkov in predlogih izboljšav obstoječih izdelkov;
izbiro tehnološkega postopka obdelave, preoblikovanja ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe;
izbiro in rabo gradiv, orodij in delovnih pripomočkov za obdelave in postopke na različnih področjih strojništva;
presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
presojo možnosti razvoja in uporabe nekonvencionalnih virov energije in racionalne rabe energije;
oceno ekološke upravičenosti uporabe posameznih strojev, naprav in sistemov;
izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
iskanje racionalnih in strokovnih rešitev pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
podjetniško razmišljanje, kritično presojo ter odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik rudar, mehanik kmetijskih strojev ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja šola Pietro Coppo Izola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@pietrocoppo.net
Spletni naslov: http://www.pietrocoppo.net/
Telefon: (+386) 05 663 11 00

Course Locations

Reference Data

Course address:

Zustovičeva ulica 6
6310, Izola - Isola

Course location information:

Slovenija