• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Strojništvo (Mechanical Engineering)

Strojništvo (Mechanical Engineering)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V želji po zagotavljanju pogojev za povečano konkurenčnost slovenskega gospodarstva na globaliziranih svetovnih trgih, ki temelji predvsem na sposobnosti stalnega snovanja in razvijanja novih izdelkov, procesnih tehnologij in tehnoloških postopkov, pri tem pa upošteva kriterije trajnostnega razvoja in varstva okolja, je temeljni cilj doktorskega študijskega programa, da izobražuje nadpovprečno uspešne magistrante študijskih programov druge stopnje bolonjskega študija s področja tehnike in naravoslovja ter jih usposablja za samostojno znanstveno-raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področju strojniških ved. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program Komisija za doktorski študij UL FS določi glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v program.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (15 %)
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (80 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fs.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fs.uni-lj.si
Telefon: (+386) (01) 4771 200

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica Slavka Gruma 063, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 028, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 006, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Pot pomorščakov 004, Piran

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 006, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija