• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Strojništvo

Strojništvo

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa:
izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za področje strojništva;
razvijanje generičnih in poklicno specifičnih kompetenc za področje strojništva;
razvijanje sposobnosti za učinkovito vključevanje v tehnološke, proizvodne (ekološke) in medosebne procese v delovnem okolju;
razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja;
oblikovati prožnost in prilagodljivost za spremembe in poslovne odločitve ter reševanje konkretne strokovne problematike.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
ACADEMIA d.o.o., OE Višja strokovna šola ACADEMIA
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@academia.si
Spletni naslov: http://www.academia.si/
Telefon: (+386) 02 2283 535

Course Locations

Reference Data

Course address:

Glavni trg 17b
2000, Maribor

Course location information:

Slovenija