• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Strategisk analyse og systemdesign

Strategisk analyse og systemdesign

Course Information

Uddannelsen giver et grundigt kendskab til de matematiske og naturvidenskabelige standardmetoder, der bruges til at vurdere og løse tekniske problemstillinger, bl.a. i forbindelse med programmeringsopgaver.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På strategisk analyse og systemdesign lærer du både om indsamling af data ved brug af informationsteknologi, herunder datamining, og får indsigt i metoder og begreber inden for økonomisk teori og forretningsforståelse.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i strategisk analyse og systemdesign skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A og fysik C samt enten samfundsfag B, international økonomi B eller virksomhedsøkonomi B. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
DTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)
Provider Contact Info: 

Bygning 101A, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Course Locations

Reference Data

Course address:

Bygning 101A, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Course location information:

DK02