• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Stikla māksla - Bak. studijas

Stikla māksla - Bak. studijas

Course Information

Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas apakšnozare "Stikla māksla".

Apraksts

Stikla māksla aptver plašu izteiksmes veidu loku, un ir viena no disciplīnām, kas var integrēties dažādos mākslas veidos. Stikla mākslas apakšnozares studiju mērķis ir sagatavot māksliniekus un dizainerus, kuri spēj patstāvīgi strādāt pie jaunu un funkcionālu priekšmetu, vides un arhitektūras projektu izstrādes.
Studijas šajā nozarē rada izpratni par materiālu un tā apstrādes dažādību, koncentrējoties uz jaunrades un pētnieciskā darba prasmju attīstību.
Bakalaura programmas obligāto izvēles studiju kursu saturā ietilpst:

1. Tematisku plaknes uzdevumu risinājumi stikla glezniecībā, sietspiedes, mozaīkas, vitrāžas un citās tehnikās vai to kombinējumos.
2. Funkcionālu stikla dizaina objektu, tematisku skulptūru vai arhitektūras elementu projektu un prototipu izgatavošana. Vienlaicīgi ar plastiskās kompozīcijas uzdevumu risināšanu studenti apgūst stikla darbu izgatavošanas veidus (kausēšana formā, stikla pūšana un veidošana, sakausēšana, pate de verre tehnika, stikla liešana formā) un iemaņas stikla apstrādes tehnikās (gravēšana, slīpēšana, pulēšana un matējuma vai ledojuma izstrāde).
3.Papildus iespējams apgūt datorapmācību un interjera projektēšanas pamatus, darbojoties MATRIX – CERAMICS, THE GAZE GAME, 3D STUDIO MAX un citās programmatūrās.
4.Programmas svarīga sastāvdaļa ir akadēmiskā zīmēšana, glezniecība un skulptūra.

Maģistrantūras programma Stikla mākslas meistardarbnīcā studējošiem piedāvā iespēju individuāli padziļināt zināšanas, pilnveidot radošās un amata prasmes sev interesējošā virzienā. Stikla materialitātes izpēte no zinātniskā un ekoloģiskā aspekta, tās sasaiste ar metaforu paplašina iztēles robežas, sniedzot iespēju īstenot mūsdienīgus, aktuālus mākslas projektus. Koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem māksliniekiem un mācībspēkiem tiek atbalstīts un pilnveidots katra studenta individuālais radošais rokraksts.

Papildus pieejamas apmaiņas studijas Erasmus programmā, tiek īstenoti sadarbības projekti ar tuvāko kaimiņvalstu Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas mākslas augstskolu stikla mākslas un dizaina specializācijas studentiem un pasniedzējiem. Svarīga ir sadarbība ar vietējām un ārzemju stikla ražotnēm.
Vasaras studiju posmā būtiska loma ir dabas studijām plenērā (zīmēšana, gleznošana), kā arī stikla mākslas izstāžu menedžmentā un vitrāžu restaurācijā.
Stikla mākslas apakšnozares studentiem ir pieejama aprīkota darbnīca.
Stikla mākslas apakšnozares studentu un pasniedzēju darba kvalitāti apliecina atzinīgi novērtējumi konkursu izstādēs starptautiskā līmenī. Absolventi turpina savu radošo izaugsmi, strādājot pedagoģijā vai uzsākot ar stikla mākslu saistītu uzņēmējdarbību.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE - latviešu valoda un svešvaloda. Svešvalodas CE (angļu, vācu, franču) vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu. Īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumi zīmēšanā, gleznošanā un/ vai veidošanā un kompozīcijā un/ vai portfolio.

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Mākslas akadēmija
Provider Contact Info: 

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867
67332202
info@lma.lv; lma@latnet.lv
www.lma.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās