• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Statistika (Statistics)

Statistika (Statistics)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni doktorski študijski program izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko, Filozofska fakulteta in Medicinska fakulteta. Obsega sedem modulov: Biostatistika, Družboslovna statistika, Ekonomska in uradna statistika, Matematična statistika, Poslovna statistika, Psihološka statistika in Tehniška statistika. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končana študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program. Kandidatom programski svet študija pred vpisom določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju brez diplomskega oziroma magistrskega dela. (Obvezno poslati dokazilo.)
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega oziroma magistrskega dela. (Obvezno poslati dokazilo.)
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 241 85 20

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Univerza v Ljubljani

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Tržaška cesta 025, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 002, Postojna

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Škalska cesta 007, Slovenske Konjice

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg svobode 011A, Trbovlje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 006, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mestni trg 002, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 001, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kongresni trg 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jadranska ulica 019, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Dalmatinova ulica 008, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 005, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 017, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Vrazov trg 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 002, Trebnje

Course location information:

Slovenija