• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika - 1. līm. prof. studijas

Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Programmas mērķis:

Sagatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus profesionālajai darbībai loģistikas un starptautiskās tirdzniecības jomā.

Kur var strādāt?

Programmas absolvents var strādāt visplašākā spektra loģistikas, tirdzniecības, transporta un pakalpojumu uzņēmumos, valsts un pašvaldības institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar loģistikas nozari. Jebkurš uzņēmums, kas nodarbojas ar preču un pasažieru plūsmas virzīšanu, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, ir saistīts ar loģistikas procesu.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

• iepirkumu plānošanas pamatprincipus un kā organizēt transporta operācijas,
• kā sadarboties ar vietējiem un starptautiskiem piegādātājiem,
• kā izvērtēt uzņēmuma loģistikas procesus un izstrādāt pamatotus priekšlikumus to uzlabošanai.

Prot:

• grupēt un kontrolēt krājumus pēc to nozīmes;
• noformēt izejvielu un preču piegāžu pasūtījumus;
• izmantot starptautiskās tirdzniecības un transportēšanas noteikumus;
• veidot kravu pārvadāšanas maršrutus;
• organizēt operatīvajā līmenī uzņēmuma loģistikas procesus.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015.

Costs: 

630 EUR semestrī (pilna laika), 570 EUR semestrī (nepilna laika) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Ekonomikas un kultūras augstskola
Provider Contact Info: 

Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
20009053
sic@eka.edu.lv
www.eka.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Loģistikas speciālists