• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Starpkultūru sakari (uzņemšana 2019./20. gadā) - Bak. studijas

Starpkultūru sakari (uzņemšana 2019./20. gadā) - Bak. studijas

Course Information

APAKŠPROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt iespēju iegūt starpdisciplināras zināšanas par Latvijas kultūru pasaules kultūras kontekstā, kā arī detalizētākas zināšanas par konkrēta reģiona kultūru, lai apgūtu prasmi būt par vidutāju starpkultūru saskarsmē.

APAKŠPROGRAMMAS APRAKSTS

Apakšprogramma tiek īstenota bilingvāli – latviešu un mērķkultūras valodā (skat. Specializācijas).

Latviešu valodā studējošie apgūst vispārīgus kultūrvēsturiskus un kultūrteorētiskus jautājumus, izzina Latvijas kultūru pasaules kontekstā. Lai izprastu konkrētu mērķkultūru, studējošie uzsāk vai turpina intensīvu specializācijas valodas apguvi. Valodas zināšanas ir atslēga veiksmīgai starpkultūru dialoga veidošanai. Būtisku studiju sastāvdaļu veido kultūras procesu pētniecība.

Studiju laikā studējošie attīsta analītisko un kritisko domāšanu, radošumu, izkopj starpkultūru saskarsmes prasmes; izzinot svešo, iepazīst sevi.

Specializācijas:

1. Latvija – Austrumāzija
2. Latvija – Dānija
3. Latvija – Francija
4. Latvija – Francija/ Beļģija
5. Latvija – Itālija
6. Latvija – Lielbritānija
7. Latvija – Nīderlande/ Vācija
8. Latvija – Spānija
9. Latvija – Turcija
10. Latvija – Vācija
11. Latvija – Ziemeļvalstis.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE latviešu valodā un litaratūrā, un svešvalodā (angļu vai vācu, vai franču); domraksts par literārām tēmām.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1900 EUR pirmajā studiju gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Kultūras akadēmija
Provider Contact Info: 

Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
67140175
info@lka.edu.lv
www.lka.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās