• EQF Home Page Icon

Qualification: Stage and stand builder

Stage and stand builder

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00571)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00572)
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

* PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00573)
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
- Richt de werkplaats (ergonomisch) in
- Beperkt stofemissie
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

● Werkt op hoogte (co 00574)
- Bouwt steigers op en af volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Bouwt goederenliften op en zekert die
- Bedient de goederenlift
- Installeert een geschikte randbeveiliging
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften
- Gebruikt hulpmiddelen om op hoogte te werken

● Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00575)
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

● Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor (co 00576)
- Neemt kennis van de eigen werkopdracht
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
- Neemt de planning door
- Stelt correct en overzichtelijk een hout-, meet-, en/of materiaalstaat op
- Stelt een zaagplan op
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
- Bepaalt een optimale werkvolgorde
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij

● Controleert (de voorraad) en verzamelt grondstoffen, materialen en elementen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … ) (co 00577)
- Verzamelt bestaande decor- en standonderdelen en toebehoren
- Houdt de voorraad op peil
- Signaleert tekorten
- Controleert de te hergebruiken en te verwerken grondstoffen, materialen en elementen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadigingen, vochtigheid, …)
- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
- Houdt rekening met de interne codering
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
- Selecteert, controleert en hanteert materialen / gereedschappen

● Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, …) (co 00578)
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
- Kantrecht en/of kort (ruw hout) af
- Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, …)
- Tekent uit te zagen onderdelen uit
- Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
- Gebruikt zaagmachines
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
- Gebruikt aftekengereedschap

● Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines (co 00579)
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
- Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man , …)
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
- Bergt (snij)gereedschappen veilig op
- Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* mec/man = mechanische en manuele verspaningsgereedschappen

● Stelt (houtbewerkings)machines in en om (co 00580)
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in
- Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
- Maakt een proefstuk
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines (co 00581)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Legt de werkzaamheden stil indien nodig

● Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (co 00582)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Bepaalt de te gebruiken machines
- Controleert de beveiliging voor het opstarten
- Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
- Schaaft tot ontruwde vlakken
- Boort gaten
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Brengt (gebogen) profileringen aan
- Maakt verbindingen
- Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
- Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Gebruikt (NC) (houtbewerkings)machines
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Vergaart onderdelen (co 00583)
- Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
- Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
- Verlijmt verbindingsgedeelten
- Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
- Past manuele en machinale opspantechnieken toe
- Gebruikt persmachines
- Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
- Verwijdert lijmresten
- Past verbindingstechnieken toe op metalen profielen
- Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
- Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Gebruikt opspangereedschap

● Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines (co 00584)
- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
- Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
- Registreert basisonderhoud

● Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op locatie, …) (co 00585)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Maakt kisten en/of karren op maat voor (internationaal) transport
- Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
- Controleert de lading (aantal, compleetheid, juistheid, …)
- Laadt, lost met behulp van (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,…).
- Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
- Transporteert op de plaats van bestemming
- Gebruikt (interne)transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Organiseert tussentijdse opslag rekening houdend met de omstandigheden op de locatie
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

Specifieke Activiteiten

● Voert verspanende bewerkingen in kunststof uit (co 00586)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Bepaalt de te gebruiken machines
- Controleert de beveiliging voor het opstarten
- Start, stopt en bedient de machines om kunststof te bewerken
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Versnijdt kunststof recht of in verstek
- Verzaagt kunststof
- Freest en/of doorboort kunststof
- Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Gebruikt (NC) machines
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Voert verspanende bewerkingen in metaal uit (co 00587)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Bepaalt de te gebruiken machines
- Controleert de beveiliging voor het opstarten
- Start, stopt en bedient de machines om metaal te bewerken
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Verzaagt m

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3