• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sporta zinātne - Doktora studijas

Sporta zinātne - Doktora studijas

Course Information

Programmas mērķi:

• Sporta zinātnes attīstīšana Latvijā, dodot iespēju doktorantiem iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci sporta zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.
• Teorētisko zināšanu, pētniecisko prasmju un iemaņu iegūšana sporta zinātnē un tai radnieciskajās zinātņu nozarēs – pedagoģijā, psiholoģijā, bioloģijā, fizioloģijā, bioķīmijā, biomehānikā, medicīnā u.tml.
• Doktoranta personības attīstība darbam izglītības iestādēs, radošas personības audzināšanai.
• Studiju un sporta zinātnes pētniecības darba organizācijas un vadības principu apgūšana.
• Tālākizglītošanās nepieciešamības veidošana.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3,5 gadi

Access requirements: 

Pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē; profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija; maģistra grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē; iepriekš iegūtās augstākās izglītības studiju ilgums pilna laika studijās nav mazāks par pieciem gadiem.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas - 6192 EUR (par visu programmu) (2019./20.)

Credits: 

ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Provider Contact Info: 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006
67543410
akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Doktora zinātniskais grāds sporta zinātnē (Dr.paed.)