• EQF Home Page Icon

Qualification: sport fizioterapeuta

sport fizioterapeuta

Qualification Information

Kompetenciák:

-     a testkultúra, egészségkultúra kérdéseinek ismerete és alkalmazási képességei;

-     önálló tevékenység és döntések meghozatala a kulcs munkafolyamatokban: tervezés, diagnózis felhasználása, és/vagy funkcionális diagnózis felállítása szakemberek bevonásával, fizioterápiás beavatkozás elvégzése, elérhető szakmai asszisztencia esetén sport fizioterápiás tevékenység felügyelete, irányítása;

-     a fizioterápiás módszerek magas szintű ismerete, alkalmazása és annak indoklása, hogy milyen célokat tudnak elérni azok alkalmazásával;

-     a szakmai dokumentáció (edzéstervek, fizioterápia programok, mérési protokollok) típusainak pontos ismerete;

-     inklúzió iskolában, sportegyesületben, valamint a fitnesz, wellness és szabadidősport területén;

-     a prevenciós szemlélet alkalmazása minden helyzetben;

-     az élethosszig tartó tanulás megerősítése.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Tudáselemek:

-     a fizioterápia valamennyi szakterületének ismerete, a speciális területek tevékenységei, a sport fizioterápia elmélete és gyakorlata;

-     a sport fizioterápia és a környezet tárgyi feltételei, a gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök alapvető műszaki leírásai;

-     a fizikoterápia elmélete és gyakorlata, modern eszközök használata;

-     a sport fizioterápia munka során alkalmazott dokumentáció, adatrögzítés, az arra szolgáló technikai eszközök használata;

-     a szakma etikai normái, az egészségügyi, szociális, munkaügyi jogszabályok és az egészségbiztosítási támogatási rendszer;

-     a jelenlegi egészségügyi ellátás mellett, azt kiegészítve, hozzájárulva annak hatásának növeléséhez a dietetika tudományát szintetizálva, a sportból fakadó kockázati tényezők mérséklése;

-     a sport edzéselmélet és gyakorlat, az edzéstervezés használata modern szinten.

 

Megszerezhető ismeretek:

-     általános fizioterápia, mozgásterápia;

-     manuális terápia, modern fizioterápiás módszerek;

-     fizikális terápia;

-     orvostudományi alapismeretek;

-     biomechanika, funkcionális biomechanika;

-     edzéselmélet.

 

Személyes adottságok, készségek:

A képzés során a sport fizioterapeuta munkához elengedhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek: attitűd, empátia, kommunikáció, viselkedés magas szintű ki- és továbbfejlesztése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzettek sport- és mozgástudományi, valamint egészségtudományi ismeretekre építve széles társadalmi alapon (önkormányzatok), az egészségügyhöz kapcsolódóan (egészségtudomány és rehabilitáció), munkahelytől függően feladatot látnak el az orvosokkal és az egészségügyi végzettséggel egységben.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Testnevelési Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Testnevelési Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education