Specialistutbildad undersköterska inom demens

Course Information

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens att arbeta med evidensbaserad vård och omsorg om demenssjuka personer. Du får lära dig att arbeta utifrån ett salutogent synsätt med fokus på en ökad livskvalitetEfter utbildningen kommer du att ha fördjupade kunskaper i:kognitiv svikt och demenssjukdomar, symtom, utredning, omsorg och behandling hur demens kan förebyggas samhällets styrning och ledning av vård och omsorg nationellt, regionalt och lokalt lagar, bestämmelser och riktlinjer inom vård och omsorg och specifikt gällande personer nedsatt beslutsförmåga miljöns betydelse för välbefinnande och hälsa tvång och begränsningsåtgärder nationella register aktuell forskning inom demens välfärdsteknologi etik och värdegrund genus och kultur anhörigstöd språk och kommunikation presentationsteknik vård i livets slutförbättringskunskap Kurser Introduktion till distansstudier 5 yhp Att leva med demens 60 yhp Demenssjukdomar 20 yhpExamensarbete 25 yhp Kommunikation och kunskapsspridning 25 yhp LIA – lärande i arbete 15 yhpOrganisation 15 yhp Vård i livets slut 15 yhpVälfärdsteknologi 20 yhpUpplägg och StudietaktUtbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.Utbildningen har ett distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 2 dag/mån och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. Studierna innebär ofta att du ska utgå från fall — både i kursmaterialet och från din ”vardag” i vården Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner, och individuella uppgifter som ska ge beredskap att omsätta teori i praktiken. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och få nya verktyg i arbetet med demenssjuka. I utbildningen ingår LIA (Lärande i Arbete) som är förlagd till slutet av utbildningen eftersom du då ska omsätta dina nya teoretiska kunskaper i en verksamhet inom området. Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen och de flesta uppgifter är skriftliga inlämningsuppgifter.Utbildningen kräver egen dator, bra internetuppkoppling samt datorvana.Handledning av lärareDu kommer ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via lärplattformen, samt handledning via telefon eller när du har behov, efter överenskommelse, i ett personligt möte. Närträffarnas innehåll kommer att utgöra basen för innevarande kurs med exempelvis föreläsning, grupparbete eller övningar.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2018-01-15
Admission Procedure: 

Provider Information

Provider Name: 
Consensum YH Sollentuna
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Consensum YH Sollentuna, Turbergsvägen 5 plan 2 19147 Sollentuna, info@consensum-yh.se, www.consensum-yh.se