• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Course Information

YRKESROLL SOM UTBILDNINGEN LEDER TILLSpecialistutbildad undersköterska akutsjukvård KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN OCH HUR DE ÄR UPPLAGDAExamensarbete 20 YH-poängIntroduktion till akutsjukvård 30 YH-poängKirurgisk akutsjukvård 40 YH-poängKommunikation, bemötande och handledning i vården 20 YH-poängLärande i arbete (LIA) 10 YH-poängMedicinsk akutsjukvård 40 YH-poängMedicinsk teknik 10 YH-poängPatientsäkerhet och dokumentation 30 YH-poängUtbildningen bedrivs på halvfart och distans med totalt åtta närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan till exempel innehålla examinationsuppgifter, föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår digitala lärplattform. FRAMTIDSUTSIKTERDen specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet. När det gäller den högspecialiserade hälso- och sjukvården finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning inom akutsjukvård.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-28

Provider Information

Provider Name: 
Skövde kommun, Skövde Yrkeshögskola
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Skövde kommun, Skövde Yrkeshögskola, Wennerbergs gata 2 54150 Skövde, vuxenutbildning@skovde.se, http://www.skovde.se/yh