• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Helsinki, hallintotieteiden maisteri (2 v)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Helsinki, hallintotieteiden maisteri (2 v)

Course Information

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman pääaineopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus.Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin.

Oppiaineessa on jatkuvasti panostettu uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuu vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat toimivat aidosti osana tutkimusyhteisöä. Oppiaineen laajat työelämäyhteydet näkyvät niin tutkimuksessa kuin opetuksessa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Vaasa, Faculty of Philosophy
Provider Contact Info: 

University of Vaasa, Faculty of Philosophy
hakijapalvelut@uva.fi
information@uva.fi
029 449 8175 - 029 449 8149
PL 700, 65101, VAASA
Yliopistonranta 10, 65200, VAASA
Universitetsstranden 10, 65200, VASA
P.B. 700, 65101, VASA
University of Vaasa
Yliopistonranta 10
FI-65200 Vaasa
Finland
University of Vaasa
P.O.Box 700
FI-65101 Vaasa
Finland
+35829 449 8175 - +35829 449 8149

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Hallintotieteiden maisteri
Qualification awarded description:

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä järjestelmän, organisaation ja henkilöstön tasoilla. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

Lisätietoja sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmasta.

Maisteriohjelmaan haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa. Opiskelija saa opinto-oikeuden suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Yliopistonranta 10, 65200, VAASA
Universitetsstranden 10, 65200, VASA