• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Course Information

Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden.

Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

1,5-2,5 vuotta

Start Date: 
30.08.17
Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Bioanalyytikko (ylempiAMK), Optometristi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Tutkinnon suorittanut kykenee toimimaan alansa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä ja yrittäjänä ymmärtäen alansa yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hän kehittää alansa työelämää, työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia. Opiskelijalle muodostuu syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Opiskelijalla on valmiudet seurata alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä. Opiskelija saa valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen; opiskelija arvioi osaamistaan ja kehittää uramahdollisuuksiaan.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU