• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen

Course Information

Koulutusohjelmakohtaiset syventävät ammattiopinnot

 1. Diakonian ja kasvatuksen teologia 5 op
 2. Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja kristinuskon ajankohtaiset tulkinnat 5 op
 3. Uskontolukutaidon ja uskontodialogin asiantuntijuus 5 op
 4. Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5 op
 5. Yhteisölähtöisen työtavan kehittäminen 5 op

Diakin ylempien tutkintojen yhteiset syventävät ammattiopinnot

 1. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä 5 op
 2. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta 10 op
 3. Johtaminen ja työn kehittäminen 10 op
 4. Hyvinvointialojen etiikka 5 op

Vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö

 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

1,5 vuotta

Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Diaconia University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kyläsaarenkuja 2, 00580, HELSINKI
Diaconia University of Applied Sciences
hakijapalvelut@diak.fi
admissions@diak.fi
PL 12, 00511, HELSINKI
020 690 432 020 690 433

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sosionomi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Tutkinnon tavoitteena on työelämän kehittäminen sekä kirkon diakonia- ja kasvatustyössä että sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Koulutuksen yleisenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia oman alansa johtamisessa, kehittämisessä ja asiantuntijuudessa. Koulutuksen erityisenä tavoitteena on työn kehittäminen arvo- ja yhteisölähtöisesti, mikä tarkoittaa kristillisen teologian, uskontodialogin ja spirituaalisesti sensitiivisen työotteen näkökulmien huomioon ottamista ammatillisessa asiantuntijatyössä ja työssä erilaisten yhteisöjen kanssa. Tutkintoon kuuluva opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa ja sen kehittämistarpeita huomioon ottaen. Opiskelijoiden on myös mahdollista hakeutua suorittamaan osa opinnoista ulkomaille tiettyjen korkeakoulujen kanssa solmitun yhteistyösopimuksen perusteella

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kyläsaarenkuja 2, 00580, HELSINKI