• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaaliala, Pori

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaaliala, Pori

Course Information

Sosiaalialan koulutuksen painopiste on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Opinnot muodostuvat sosiaalialan ammatillisista asiantuntemusta lisäävistä sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan ja sosiaaliohjauksen, lasten suojelun ja perhetyön, päihde- ja mielenterveystyön sekä kehittämisen ja johtamisen opinnoista. Opintoihin sisältyy työelämälähtöinen ja kehittämistehtävänä toteutettava opinnäytetyö, jonka laajuus on kolmasosa opinnoista.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Satakunta University of Applied Sciences SAMK, SAMK Campus Pori
Provider Contact Info: 

Satakunnankatu 23, 28130, PORI
Satakunta University of Applied Sciences SAMK, SAMK Campus Pori
hakijapalvelut@samk.fi
admissions@samk.fi
PL 520, 28601, PORI
026203000
Satakunnankatu 23
28130 Pori
P.O. Box 520
FI-28601 Pori
+35826203000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sosionomi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto sijoittuu eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle seitsemän. Sen mukaan tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana.

Opinnot voi suorittaa noin 2 vuodessa työn ohessa opiskeltaessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen verkko-opiskelua ja lähiopetuspäiviä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Satakunnankatu 23, 28130, PORI