• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu (Sustainable Technologies and Systems in Mechanical Engineering)

Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu (Sustainable Technologies and Systems in Mechanical Engineering)

Course Information

Izobraževanje doktorjev znanosti v smeri kreativnega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela na področju sonaravnih tehnologij in sistemov v strojništvu ima poudarek na razvijanju znanj in kompetenc, ki so potrebni za učinkovito spremljanje razvoja znanosti v svetu ter učinkovito timsko delo, izmenjavo informacij in interdisciplinarno povezovanje, hkrati pa prinašajo zavedanje o pomembnosti aplikativne vrednosti rezultatov razvojno-raziskovalnega dela (od osnovne zamisli do njenega udejanjenja v obliki končnega proizvoda) ter možnosti prenosa novega znanja v realno industrijsko okolje. Na ta način program želi zagotoviti doktorande, ki bodo s svojo strokovno integriteto, kreativnostjo ter odgovornim in etičnim ravnanjem učinkovito prispevali k snovanju in razvijanju novih inovativnih rešitev z upoštevanjem načel sonaravnega trajnostnega razvoja ter posledično vplivali na večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva na svetovnih trgih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program (stari program).
POGOJ ZA VPIS: Končan magistrski študijski program (stari program). Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Končan enovit magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (University of Novo mesto Faculty of Mechanical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fs@fs-unm.si
Spletni naslov: http://fs.uni-nm.si/
Telefon: (+386) 07 39 39 030

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Na Loko 002, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Godovič 150, Idrija

Course location information:

Slovenija