• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Socionom (högre YH), social- och hälsovård, Åbo

Socionom (högre YH), social- och hälsovård, Åbo

Course Information

Högre yrkeshögskoleutbildning i social och hälsovård vid campus Åbo erbjuder hösten 2015 profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård.

Profileringen utveckling och ledarskap ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande i att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier. 

Utbildningstiden är ca 2-3 år. Studier vid sidan av arbetet kräver oftast en längre studietid eller kortare perioder av studieledighet.

I utbildningen deltar studerande i olika arbetslivsförankrade projekt som siktar mot att utveckla attraktiva organisationer, med avseende på ett resursförstärkande ledarskap, reflekterat medarbetarskap, arbetsvälbefinnande, mångprofessionalitet och organisationsutveckling och förändring.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2-3 vuotta

Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Novia University of Applied Sciences, Turku, Nunnankatu
Provider Contact Info: 

+358 0 2 432 3111
Novia University of Applied Sciences, Turku, Nunnankatu
hakijapalvelut@novia.fi
antagningsservice@novia.fi
admissions@novia.fi
+358 0 2 432 3100
Novia UAS
Nunnankatu 4
20700 TURKU
Finland
Nunnankatu 4
20700 TURKU
Finland
Nunnegatan 4, 20700, ÅBO
Nunnankatu 4, 20700, TURKU

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sosionomi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

I en högre yrkeshögskoleutbildning är en av grundstenarna tidigare inhämtad erfarenhetskunskap från de studerandes yrkesområden. Denna yrkeskompetens fördjupas och utvidgas till en nivå av expertkunnande.  Studerande sätter sig in i och kan börja tillämpa och utveckla metoder utgående från aktuella resultat inom forsknings- och utvecklingsprojekt.

Inom profileringen utveckling och ledarskap är det speciellt utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård som studierna fokuserar på.

Studerande når en ledarskapskompetens och ett expertkunnande som behövs för att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. De anammar ett resursförstärkande och innovativt arbetssätt i förhållande till såväl utveckling som ledarskap.  Studerande kan identifiera, förklara och kombinera olika ledarskaps- och utvecklingsstrategier på ett kreativt, effektivt och ekonomiskt sätt utveckla och leda processer i organisationer och personalgrupper.

Utbildningsmålen är att studerande ska kunna analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender och framtidsutsikter inom social- och hälsoområdet och kunna bedriva samhällelig påverkan för att befrämja hälsa och välbefinnande.

Studerande skall skriftligt och muntligt behärska ett eller två främmande språk som behövs i social och hälsovårdsbranschen.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nunnegatan 4, 20700, ÅBO
Nunnankatu 4, 20700, TURKU