• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sociologija - kadrovski menedžment

Sociologija - kadrovski menedžment

Course Information

Cilji programa so:
Zagotoviti študentom širok nabor splošnih družboslovnih in menedžersko specifičnih znanj.
Ob posredovanju znanja študentom približati aktualna raziskovalna dognanja in jih na ta način pripraviti za delo v slovenskem in mednarodnem okolju ter multidisciplinarno obravnavo izzivov v tem okolju.
Prispevati k oblikovanju kompetentnih, zaposljivih strokovnjakov za analitično, vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem in socialnem področju, v profitnih in neprofitnih organizacijah.
Posebno skrb posveča program tudi temu, da njegovi diplomanti, na svoji karierni poti delujejo tako strokovno kot tudi etično in socialno pravično.
Pridobitev dela in zaposlitve na temelju prej omenjene kompetentnosti na širšem poklicnem in njemu sorodnih področjih v profitnih in/ali neprofitnih organizacijah.
Profesionalno, etično in socialno pravično delovanje v organizacijsko-kadrovskem in širšem družbenem prostoru, ki temelji na spoštovanju Kodeksa in Standardov slovenske kadrovske stroke. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fdv.faculty@fdv.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fdv.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 58 05 100

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani sociolog - kadrovski menedžment (UN) - diplomirana sociologinja - kadrovski menedžment (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. soc. kad. men. (UN)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 005, Ljubljana

Course location information:

Slovenija