• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Socialno delo s starimi ljudmi (Social work with the elderly)

Socialno delo s starimi ljudmi (Social work with the elderly)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Poglobljen in samostojen študij socialnega dela s starimi ljudmi je usmerjen v seznanjanje študentov z vlogo in pomenom socialnega dela s starimi ljudmi v sodobni družbi, kar študentom omogoča mednarodno primerljivo in kompetentno znanje tudi zunaj slovenskih meja. Program omogoča usposabljanje študentov za specializirano socialno delo s starimi ljudmi v skupnosti, institucijah za stare ljudi in za svetovanje pri pripravi na starost vseh tistih generacij, ki v proces staranja šele vstopajo, z naborom izbirnih predmetov, izmed katerih študent izbere dva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 1

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava ter zbranih 240 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja ter pri tem zbranih 240 kreditnih točk po ECTS (KT). Kandidat mora predhodno opraviti diferencialne izpite (25KT), kar vključuje 3 predmete po 5KT in Praktikum v obsegu 10KT. Predmeti so: Sodobno socialno delo v Sloveniji, Teorije in metode v socialnem delu, Metodologija raziskovanja v socialnem delu ter Praktikum. V skladu z 38. členom Zakona o visokem šolstvu morajo te obveznosti biti opravljene pred vpisom v magistrski program.
POGOJ ZA VPIS: Končan triletni prenovljeni študijski program prve stopnje ter s tem pridobiljenih 180 kreditnih točk po ECTS (KT). Kandidat mora opraviti dodatni letnik in tako zbrati manjkajočih 60KT.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen 4-letni visokošolski strokovni študijski program s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen 4-letni visokošolski strokovni program z drugih strokovnih področij. Kandidat mora predhodno opraviti diferencialne izpite (20KT), kar vključuje 3 predmete po 4KT in Prakso v obsegu 8KT. Predmeti so: Uvod v socialno delo, Teorije socialnega dela, Raziskovalni seminar ter Praksa. V skladu z 38. členom Zakona o visokem šolstvu morajo te obveznosti biti opravljene pred vpisom v magistrski program.
POGOJ ZA VPIS: Končan 3-letni visokošolski strokovni študijski program. Kandidat mora opraviti dodatni letnik in tako zbrati manjkajočih 60KT.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen 4-letni dodiplomski študijski program s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen 4-letni dodiplomski študijski program z drugih strokovnih področij. Kandidat mora predhodno opraviti diferencialne izpite (25KT), kar vključuje 3 predmete po 5KT in Praktikum v obsegu 10KT. Predmeti so: Sodobno socialno delo v Sloveniji, Teorije in metode v socialnem delu, Metodologija raziskovanja v socialnem delu ter Praktikum. V skladu z 38. členom Zakona o visokem šolstvu morajo te obveznosti biti opravljene pred vpisom v magistrski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena brez ocene diplomskega dela).

Admission Procedure: 
Credits: 

60 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Faculty of Social Work)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fsd.si
Spletni naslov: http://www.fsd.si/
Telefon: (+386) 01 2809240

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister socialnega dela - magistrica socialnega dela
Other Qualification Awarded Term:

mag. soc. del.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Topniška ulica 031, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg Edvarda Kardelja 003, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija