• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Socialni menedžment (Social Management)

Socialni menedžment (Social Management)

Course Information

Cilj študijskega programa je izobraziti študente s širokim interdisciplinarnim znanjem, da se bodo lahko takoj po prvi stopnji vključili v kreativni delovni proces v javni upravi, v nevladnih organizacijah ali v profitnih organizacijah, ki delujejo na področju socialne politike. Študenti bodo usvojili predvsem znanja iz različnih družbenih ved (sociologije, politologije in komunikologije), v manjši meri in v obsegu, kot je potrebno za oblikovanje širokega in uporabnega strokovnega profila, pa tudi s področja prava, poslovnih in upravnih ved. Fokus izobraževanja bo na pridobivanju menedžmentskih znanj z različnih področij dela (sociala, zdravstvo, izobraževanje, kultura …). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (School of advanced social studies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fuds.si
Spletni naslov: www.fuds.si
Telefon: (+386) 05/333 00 80

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomant socialnega menedžmenta (VS) - diplomantka socialnega menedžmenta (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. soc. menedž. (VS)

Awarding body:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Gregorčičeva ulica 019, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Leskoškova cesta 009E, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Novi trg 005, Novo mesto

Course location information:

Slovenija