• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Socialna pedagogika (Social pedagogy)

Socialna pedagogika (Social pedagogy)

Course Information

Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji programa so usposobiti študente za kakovostno preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja. Študijski cilji obsegajo doseganje usposobljenosti za delovanje v različnih institucionalnih ali neformalnih okoljih, kjer socialni pedagogi delujejo. Študijski program posreduje osnovna teoretična spoznanja, kompetence praktičnega delovanja in raziskovalnega dela na področju socialne pedagogike. Splošen cilj študija je usposobitev za teoretično reflektirano analizo družbenih pojavov, institucij in strokovnega delovanja v kontekstu življenjskega prostora posameznika, s poudarkom na medkulturnem in antidiskriminatornem delu. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami dalje iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: pisarna@pef.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.pef.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/589 22 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani socialni pedagog (UN) - diplomirana socialna pedagoginja (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. soc. ped. (UN)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 016, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 002, Ljutomer

Course location information:

Slovenija