• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Socialna gerontologija (Social Garontology)

Socialna gerontologija (Social Garontology)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj novega programa je študenta voditi skozi proces teoretskih znanj, ki jih sukcesivno preverja v raziskovanju, ga pripeljati do sposobnosti analize in sinteze raziskovalnih izkušenj in ga usposobiti za modeliranje novih rešitev. Gre za željo zagotoviti kakovost dela s starimi kot vrednoto, katere sinonim je nenehno izboljševanje, prenavljanje, poskus oblikovanja storitve na nov način, kvalitetnejše, kompleksnejše, lepše, boljše. Pristop k socialni gerontologiji je naravnan tako, da se vzpostavlja kot posebno pomembna kvaliteta in specifika dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti magistrant opravi pred zagovorom magistrske naloge, manjkajoče predmete mu določi Komisija za podiplomski študij po predložitvi vloge.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (pred bolonjskim sistemom) z ustreznih strokovnih področij - družboslovne, humanistične, upravne, organizacijske, ekonomske in poslovne vede.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (pred bolonjskim sistemom) z ustreznih strokovnih področij - družboslovne, humanistične, upravne, organizacijske, ekonomske in poslovne vede.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (pred bolonjskim sistemom) z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti magistrant opravi pred zagovorom magistrske naloge, manjkajoče predmete mu določi Komisija za podiplomski študij po predložitvi vloge.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študij.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant specialističnih študijskih programov s področja ekonomije, poslovnih in organizacijskih ved, upravnih ved, družboslovja. Tem kandidatom se ob vpisu priznajo primerljive študijske obveznosti.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant ali študent študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
POGOJ ZA PREHOD: Končana štiriletna univerzitetna izobrazbo iste smeri.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@almamater.si
Spletni naslov: http://www.almamater.si/
Telefon: (+386) 02/250 19 99

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister socialne gerontologije - magistrica socialne gerontologije
Other Qualification Awarded Term:

mag. soc. geront.

Awarding body:

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slovenska ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 009, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trubarjeva ulica 001, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Krempljeva ulica 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 001, Ljubljana

Course location information:

Slovenija