• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sociālais darbs - Prof. bak. studijas

Sociālais darbs - Prof. bak. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019.

Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Sociālais darbinieks” iegūšanu, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai sociālā darba jomā mikro, mezo un makro līmeņos un tālākai izglītībai. Studiju programma sagatavo augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi (ar iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību)

Access requirements: 

1. līmeņa (koledžas) profesionālā augstākā izglītība sociālās labklājības studiju virzienā, iegūta kvalifikācija: sociālais aprūpētājs; sociālais rehabilitētājs vai sociālās palīdzības organizators.

Costs: 

1500 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle
Provider Contact Info: 

Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
64381168; 26443798
aluksne@lu.lv
www.filiales.lu.lv/aluksnes-filiale

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā; Sociālais darbinieks