• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sociālais darbs - Prof. bak. studijas

Sociālais darbs - Prof. bak. studijas

Course Information

Sociālie darbinieki palīdz sakārtot un harmonizēt cilvēku un sociālās vides attiecības. Kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji un atbalsta sniedzēji, aizstāvji un sociālo pārmaiņu ierosinātāji, sociālie darbinieki palīdz atrast problēmu risinājumus, atgūt kontroli pār savu dzīvi un sasniegt augstāku dzīves kvalitāti.

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību sociālā darba speciālistu sagatavošanā.

Programmas uzdevumi

Nodrošināt integratīvu sociālo, humanitāro un medicīnisko pamatzināšanu bāzi sociālā darbinieka vispusīgas profesionālās kompetences attīstīšanai

Nodrošināt speciālo profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi sociālajā un klīniskajā sociālajā darbā, balstoties uz daudzpakāpju praktikumu un mācību prakses sistēmu

Attīstīt studējošajos jaunradošas spējas un talantus sekmīgai profesionālai vai akadēmiskai karjerai

Veicināt studējošo profesionālo pilnveidošanos, balstoties uz augstiem humanitātes garīgajiem un morāli ētiskajiem principiem

Studiju programmas absolventi strādā sociālās labklājības institūcijās, pašvaldību sociālajos dienestos, valsts un nevalstiskās ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes institūcijās: slimnīcās, rehabilitācijas centros, speciālajos aprūpes centros, kā arī skolās, bērnunamos un patversmēs.

Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: sociālais darbinieks, administratīvais darbinieks sociālās labklājības institūcijās, sociālo pakalpojumu organizētājs, sociālo problēmu analizētājs, struktūrvienības vadītājs sociālā jomā u. c.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE latviešu valodā un svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments)

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1450 EUR gadā (pilna laika); 1280 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Stradiņa universitāte
Provider Contact Info: 

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
67409105; 67409075; 67409076 (studentu serviss)
infocentrs@rsu.lv; rsu@rsu.lv
www.rsu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā; Sociālais darbinieks