• EQF Home Page Icon

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

Information

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá svojimi programami a službami napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Spravuje napríklad nasledovné programy: Akademické mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný program, Sciex (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond). Taktiež v rámci SAIA pôsobí aj slovenské zastúpenie siete EURAXESS a SAIA zastrešuje aj niekoľko servisných centier EURAXESS v rámci celého Slovenska.

Reference Data

Category:
Location: