• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Slovakistika (Slovak studies (Combined programme))

Slovakistika (Slovak studies (Combined programme))

Course Information

Dvopredmetni študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 2 leti. Diplomanti študijskega programa pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra slovakistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Slovakistika kot temeljno izhodišče pridobljenih zmožnosti in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju. Gre za študijski program, ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v samostojno raziskovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin (Polonistika, Bohemistika, …) vrednoten s 180 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten z 240 ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan kateri koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Dodatne obveznosti se opravljajo iz naslednjih predmetov: Fonetika in fonologija (3 ECTS), Morfologija I (4 ECTS), Lektorske vaje I (8 ECTS), Slovaška kultura in književnost (6 ECTS), Morfologija II (4 ECTS), Slovaška zgodovina 19. in 20. stoletja (4 ECTS), Skladnja (4 ECTS), Lektorske vaje II (6 ECTS), Slovaška književnost 19. stoletja (6 ECTS), Leksikologija (4 ECTS), Slovaška moderna in obdobje med obema vojnama (3 ECTS), Sodobna slovaška književnost (3 ECTS), Lektorske vaje III (4 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan kateri koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Dodatne obveznosti se opravljajo iz naslednjih predmetov: Fonetika in fonologija (3 ECTS), Morfologija I (4 ECTS), Lektorske vaje I (8 ECTS), Slovaška kultura in književnost (6 ECTS), Morfologija II (4 ECTS), Slovaška zgodovina 19. in 20. stoletja (4 ECTS), Skladnja (4 ECTS), Lektorske vaje II (6 ECTS), Slovaška književnost 19. stoletja (6 ECTS), Leksikologija (4 ECTS), Slovaška moderna in obdobje med obema vojnama (3 ECTS), Sodobna slovaška književnost (3 ECTS), Lektorske vaje III (4 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, pri čemer se lahko glede na strokovno področje kandidatu priznajo nekatere že opravljene obveznosti oziroma se mu določijo dodatne obveznosti kot pogoj za vpis v program. Te obveznosti se določijo individualno, kandidati pa jih lahko opravijo v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v program.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Dodatne obveznosti se opravljajo iz naslednjih predmetov: Fonetika in fonologija (3 ECTS), Morfologija I (4 ECTS), Lektorske vaje I (8 ECTS), Slovaška kultura in književnost (6 ECTS), Morfologija II (4 ECTS), Slovaška zgodovina 19. in 20. stoletja (4 ECTS), Skladnja (4 ECTS), Lektorske vaje II (6 ECTS), Slovaška književnost 19. stoletja (6 ECTS), Leksikologija (4 ECTS), Slovaška moderna in obdobje med obema vojnama (3 ECTS), Sodobna slovaška književnost (3 ECTS), Lektorske vaje III (4 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Dodatne obveznosti se opravljajo iz naslednjih predmetov: Fonetika in fonologija (3 ECTS), Morfologija I (4 ECTS), Lektorske vaje I (8 ECTS), Slovaška kultura in književnost (6 ECTS), Morfologija II (4 ECTS), Slovaška zgodovina 19. in 20. stoletja (4 ECTS), Skladnja (4 ECTS), Lektorske vaje II (6 ECTS), Slovaška književnost 19. stoletja (6 ECTS), Leksikologija (4 ECTS), Slovaška moderna in obdobje med obema vojnama (3 ECTS), Sodobna slovaška književnost (3 ECTS), Lektorske vaje III (4 ECTS).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena izpitov in vaj (brez diplome).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega (nebolonjskega) študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 iste oz. istih disciplin. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ff.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ff.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/241 10 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister slovakistike in ... - magistrica slovakistike in ...
Other Qualification Awarded Term:

mag. slk. in ...

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija