• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Slikarstvo (Painting)

Slikarstvo (Painting)

Course Information

Šola za risanje in slikanje je razvila originalen visokošolski dodiplomski študijski program Slikarstvo z namenom usposabljanja študentov s specifično likovno nadarjenostjo za samostojno ustvarjanje na področju slikarstva ter širšem področju lepih umetnosti in modernih vizualnih praks. Temeljni cilji programa so trije, ki so med seboj odvisni in prepleteni:
sposobnost diplomantovega zrelega in suverenega ustvarjanja na temelju trdne in temeljite likovne izobrazbe, pridobljene z ateljejskim, teoretskim in strokovnim delom, na osnovi katere diplomant gradi svoj likovni nazor,
sposobnost reševanja nalog pri delu v poklicih, ki zahtevajo temeljito likovno (pred)znanje in veščo uporabo likovnih orodij,
spoznavanje z osnovami tehnologij in paradigm, ki se jih uporablja pri sodobnih umetniških praksah v 21. stoletju.
Diplomant je torej kompetenten ustvarjalec, ki je sposoben učinkovito in uspešno uporabiti svoja znanja, poiskati in uporabiti vire in opravljati najzahtevnejše naloge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Šola za risanje in slikanje (College of Visual Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: sola.za.risanje.in.slikanje@siol.net
Spletni naslov: http://www.arthouse-si.com
Telefon: (+386) 040573256

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani slikar (VS) - diplomirana slikarka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. slik. (VS)

Awarding body:

Šola za risanje in slikanje

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica Jožeta Jame 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija