• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker

Course Information

En vigtig del af arbejdet er at plante og beskytte nye træer, når de gamle er blevet fældet, men du skal samtidig være med til at brænde gamle træer, fx juletræer.En skov- og naturtekniker kan arbejde som skovarbejder eller som naturvejleder, der viser andre rundt i skoven.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
Skovtekniker
More Info: 

En skov- og naturtekniker arbejder med praktiske opgaver i skoven. På skolen lærer du om årets gang for planter og dyr i skoven og i landskabet.

NQF Level: 
4
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 9.500 kr. om måneden, slutlønnen ca. 12.500 kr.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.500 kr. pr. måned for unge under 18 år. For unge over 18 år er ydelsen 2.500 kr. for hjemmeboende og ca. 6000 kr. for udeboende.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
Skovskolen (Skovskolen)
Provider Contact Info: 

Nødebovej 77 A, Nødebo, 3480 Fredensborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nødebovej 77 A, Nødebo, 3480 Fredensborg

Course location information:

DK02