• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Course Information

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" apakšprogramma "Vidējās izglītības bioloģijas un dabaszinību skolotājs"

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācīt bioloģijai radniecīgas zinātņu nozares mācību priekšmetu, pie tam apgūti bioloģijas nozares kursi vismaz 8 KP apjomā un fizikas un ķīmijas nozares kursi vismaz 5 KP apjomā katrā no minētajām nozarēm.

Costs: 

1500 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Vidējās izglītības bioloģijas un dabaszinību skolotājs