• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Course Information

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs" dod iespēju apgūt pedagoga kvalifikāciju skolā strādājošiem skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas un skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācīt fizikai radniecīgas zinātņu nozares mācību priekšmetu, pie tam apgūti ķīmijas un bioloģijas nozares kursi vismaz 5 KP apjomā katrā no minētajām nozarēm.

Costs: 

1500 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Vidējās izglītības fizikas un dabaszinību skolotājs