• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Course Information

Programmas "Skolotājs" apakšprogramma.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: Apgūt nozares teorētiskos kursus, profesionālās specializācijas kursus un brīvās izvēles kursus, saistīt tos ar praksi pirmsskolā, skolā un pētniecisko darbu logopēdijā.

Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistrantūrā.

Studiju rezultāti: Skolotājs logopēds, kurš spēj diagnosticēt runas/ valodas traucējumus, veikt koriģējoši attīstošu darbību pirmsskolas, kā arī jaunākā skolas vecuma bērniem, nodrošinot izglītības pilnvērtīgas apguves iespējas.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Augstākā pedagoģiskā izglītība vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā

Costs: 

1160 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 108

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitātes Cēsu filiāle
Provider Contact Info: 

Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
64122479, 26437549
cesis@lu.lv
www.filiales.lu.lv/cesu-filiale

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Skolotājs logopēds