• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs - Prof. bak. studijas

Course Information

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens informātikas un programmēšanas skolotājs.

Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas).

Studiju programmā ietvertas novērošanas, audzināšanas un mācību darba prakses skolā, kuru ietvaros studenti apgūst izvēlētās profesijas praktiskā darba iemaņas un kompetences.

Darba iespējas

Absolventu darba iespējas ietver darbu skolās un citās izglītības iestādēs par informātikas un programmēšanas un otrajai kvalifikācijai atbilstošo mācību priekšmetu skolotājiem, kā arī darbu izglītības vadībā, piemēram, strādājot par direktora vietniekiem informātikas jomā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība. CE - latviešu valoda, matemātika vai angļu valoda (var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1900 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Informātikas un programmēšanas skolotājs