• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skibsassistent

Skibsassistent

Course Information

Det kan bl.a. være at fortøje skibet, holde vagt om natten og i tåget vejr samt spule dæk. Mens du uddanner dig til skibsassistent, er du skiftevis på søfartsskole og ude at sejle.Du arbejder både på dækket og i maskinen og får undervisning i håndværksfag og maritime fag.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Som skibsassistent arbejder du med det mere praktiske ombord på et handelsskib.

NQF Level: 
3
Costs: 

Alle søfartsskoler er kostskoler, og du skal betale for kost og logi, hvis du er over 18 år. Undervisningen er gratis. Er du over 18 år, kan du få SU. Oplysning om betaling fås ved henvendelse til skolerne.Under den praktiske uddannelse (fartstid) får du løn, som er ca. 12-14.000 kr. (skattefri) om måneden for ubefarne skibsassistenter. På afslutningskurset får du en kursusgodtgørelse på ca. 10.700 kr. (ikke skattefri) om måneden.Du har mulighed for at få SU i skoleperioder uden løn, hvis du er fyldt 18 år.

Provider Information

Provider Name: 
Nyborg Søfartsskole (Nyborg Søfart)
Provider Contact Info: 

Sanatorievej 16, 5600 Faaborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Sanatorievej 16, 5600 Faaborg

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Overgade 6, 5700 Svendborg

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

A.H. Vedels Plads 18, 1439 København K

Course location information:

DK02