• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skådespelare

Skådespelare

Course Information

Kulturama erbjuder två inriktningar inom teaterutbildningar: Skådespeleri och Fysisk teater. Våra pedagoger är högskoleutbildade inom sitt område, har lång pedagogisk erfarenhet och flera års yrkeserfarenhet i branschen. Detta främjar din utveckling genom att ge dig en bred kunskapsbas inom scenkonstområdet.Kulturamas teaterutbildningar med skådespelarfokus följer utvecklingen i dagens teatersammanhang, där teater, fysisk teater, dans, röst och rörelse allt oftare integreras till djupt berörande föreställningar och uttrycksformer. Därför har vi utvecklat en helt unik grundutbildning i teater, som kombinerar scenframställning enligt klassisk modern inriktning med fysisk teater. Genom att du får tillgång till båda teatertraditionerna får du en bred grund att stå på.Skådespelare år 1 och år 2, är studiemedelsberättigade heltidsutbildningar som tillsammans bildar en tvåårig utbildning. Varje år kan sökas separat. Under år 1 får du gå igenom skådespelarträningens grunder som utgår både från den psykologiska och den fysiska teatertraditionen. Genom improvisationsträning, arbete med olika textmaterial och olika sceniska gestaltningsuppgifter utvecklar du din förmåga att uttrycka dig sceniskt. Genom fysisk teaterträning, som innefattar såväl grundläggande fysisk skådespelarträning, textarbete och övningar utvecklar du din fysiska förmåga att uttrycka dig sceniskt.Det första året avslutas med en gemensam redovisning/föreställning, av ett klassiskt verk eller i collageform. Under det andra året väljer du sedan inriktning – antingen klassisk modern eller fysisk inriktning.På Kulturama arbetar vi för att stärka dig både som individ och konstnär. Många av våra tidigare elever har kommit in på någon av landets konstnärliga högskolor, flera har startat egna fria grupper, driver egna projekt och är yrkesverksamma på frilansbasis.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2020-08-24
Admission Procedure: 
Costs: 

196000 SEK

Provider Information

Provider Name: 
Kulturama
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Kulturama , Box 19193 10432 Stockholm, info@kulturama.se, www.kulturama.se