• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Siirtohaku: Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, monimuoto

Siirtohaku: Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, monimuoto

Course Information

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus koostuu teoriaopinnoista, projekteista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ammattiopinnoilla on merkittävin rooli osaamisen kehittäjänä. Ammattiopintoja on opintojen kaikissa vaiheissa ja niissä opiskellaan mm. projektitoimintaa, laitesuunnittelua ja laiteläheistä ohjelmointia. Koulutus tapahtuu alan laboratorioissa, joissa pääset tiimeissä toteuttamaan työelämäprojekteja eri sovellusaloille. Myös Kajaanin ammattikorkeakoulun projektit ja simulaattorit antavat opiskelijoille mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen.

Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat esimerkiksi hyvinvointi, liikunta, älykkäät ympäristöt ja teollisuus. Opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä myös uusiin tulevaisuuden teknologioihin. Koulutuksesta valmistunut insinööri on asiantuntija, joka osaa soveltaa osaamistaan laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä monipuolisesti eri aloilla, myös pelialalla.

Pääpaino insinööriopinnoissa on työelämälähtöisten käytännön tuotekehitysprojektien toteutuksessa. Projekteja tehdään omaan alaan liittyen sekä monialaisesti yhdessä muiden alojen kanssa. Työelämäyhteyksiä kehitetään myös harjoittelussa ja opinnäytetyön aikana.

 

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus
Provider Contact Info: 

08 6189 9626
044 7101 564
PL 52, 87101, KAJAANI
Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Insinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joita yhdistää uteliaisuus – halu tietää asioiden taustat ja luoda omalla osaamisella parempaa tulevaisuutta. Luova ongelmanratkaisukyky on insinöörille tärkeä ominaisuus.

Opiskelijat saavat koulutuksessa valmiudet alan asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Koulutuksessa luodaan teknillinen kokonaisnäkemys, jonka pohjalta insinööri osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta vaativistakin suunnittelutehtävistä.

Koulutus suuntautuu älykkäisiin järjestelmiin. Älykkäät järjestelmät -opinnoissa erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, ohjelmoinnin, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Älykkäät järjestelmät koulutuksesta valmistunut insinööri on rautainen asiantuntija, joka osaa soveltaa osaamistaan laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä monilla muillakin teollisuuden aloilla.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI