• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Siirtohaku, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

Siirtohaku, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

Course Information

Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat:

  1. Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen
  2. Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen
  3. Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen
  4. Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen
  1. Maaseudun monialaisen kestävän liiketoiminnan osaaminen.

 

Perusopinnoissa, pakollisissa ammattiopinnoissa ja perusharjoittelussa korostuvat agrologin (AMK) perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit syventää/laajentaa erityisosaamistasi. Omaa suuntautumista tukevia opintoja voit valita myös muista Lapin AMKin, Lapin korkeakoulukonsernin tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta sekä työelämästä ja hankkeista työn opinnollistamisen kautta.

Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja. Lisäksi kannustamme vaihto-opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Lapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi
Provider Contact Info: 

Jokiväylä 11, 96300, ROVANIEMI
Lapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi
hakijapalvelut@lapinamk.fi
0400 896963 040 7106408

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Agrologi (AMK)
Qualification awarded description:

 

Agrologina pääset kehittämään monialaista ja kestävää maaseutua. Osaat työskennellä vaativissa luonnonoloissa ja kansainvälistyvässä ja verkostoituneessa ympäristössä. Pohjoisen maa- ja porotalouden, luonnontuotealan ja luonnonvaratalouden hallitseminen avaa sinulle hyvät mahdollisuudet maaseudun eri työtehtäviin.

Työskentelet alan asiantuntija-, neuvonta- ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa ja liike-elämässä. Yhä useampi maaseudun yrittäjä tarvitsee yrityksensä johtamisessa korkeakoulututkinnon.

Opiskelusi on järjestetty monipuoliseksi sisältäen teoria- ja maasto-opetusta, työharjoittelua ja hankkeissa oppimista. Opetus on osittain monimuoto-opetusta, mikä mahdollistaa joustavamman opiskelurytmin. Opiskelijana henkilökohtainen oppimisesi on keskiössä. Oppimisesi on yhteisöllistä vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kanssa.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jokiväylä 11, 96300, ROVANIEMI